Kiedy potrzebne nam warunki zabudowy?

10 listopada 2010 – 18:15

Jeżeli gmina nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem objąłby naszą działkę, chcąc budować domy jednorodzinne, musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunki zabudowy.

Wstępnie wybierz projekt domu

(Kiedy potrzebne nam warunki zabudowy?)

Już na samym początku musimy określić swoje mieszkaniowe potrzeby. Zastanówmy się wspólnie z całą rodziną, jakie domy jednorodzinne nas interesują: domy parterowe czy domy z poddaszem. Spiszmy wszystkie niezbędne pomieszczenia – sypialnie, pokój dzienny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, zastanówmy się nad liczbą łazienek – jedna duża łazienka może nie być funkcjonalna dla kilkuosobowej rodziny, bardziej komfortowe będą dwie, trzy małe łazienki na poddaszu. Mając listę pomieszczeń, oszacujmy powierzchnię użytkową domu. Możemy także znaleźć projekty domów w Internecie. Wyszukiwarka projektów domów jednorodzinnych pomoże nam sprecyzować swoje oczekiwania i zaproponuje optymalne rozwiązania. Wszystkie domy projekty mają podane wartości takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kubatura budynku.

Wszystkie te informacje wstępnie będą nam potrzebne we wniosku o wydanie warunków zabudowy.

Skompletuj wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Formularz wniosku dostaniemy w gminie, można go również znaleźć w Internecie. Musimy w nim wypełnić standardowe pola związane z danymi osobowymi, a także podać informacje o:

  • lokalizacji działki – do tego musimy dołączyć kopię mapy zasadniczej, na której uprzednio geodeta zaznaczył granice naszej działki i działek sąsiednich
  • sposobie wykorzystania działki – tu właśnie podajemy informacje o wybranych domach, ile kondygnacji, szacunkowe powierzchnie, gabaryty
  • sposobie uzbrojenia działki – tu musimy dołączyć oświadczenie przedsiębiorstw o tym, że istniejące sieci są w stanie wyposażyć naszą nieruchomość w prąd, wodę, ciepło itp. lub że planowana jest rozbudowa tych sieci, która obejmie naszą działkę

Złóż wniosek z załącznikami

Wniosek składamy u wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i czekamy na wydanie decyzji.

Jeżeli wniosek był kompletny, otrzymamy ją w przeciągu 2-3 miesięcy. Teoretycznie wójt ma dwa miesiące na wydanie decyzji, jednakże jeżeli wymaga ona konsultacji z innymi wydziałami, termin może się wydłużyć.

Czy możesz nie otrzymać warunków zabudowy?

Tak, są przypadki kiedy wydanie warunków zabudowy dla naszej działki nie będzie możliwe. Dzieje się tak w przypadku, gdy działka:

  • jest działką rolną lub leśną – tu jedynie szanse mają rolnicy planujący zabudowę siedliskową
  • nie ma tzw. „dobrego sąsiedztwa”, czyli żadna z sąsiednich parceli nie jest zabudowana
  • nie ma dostępu do drogi publicznej, bezpośredniego lub pośredniego
  • nie ma możliwości uzbrojenia
  • jest objęta całkowitym zakazem zabudowy wystawionym przez konserwatora zabytków lub wydział ochrony środowiska

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może być również zawieszone na 9 miesięcy (do niedawna było możliwe zawieszenie aż do 12 miesięcy). Dzieje się tak w przypadku, gdy gmina postanowi właśnie rozpocząć prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak w tym czasie się jej to nie uda lub gdy po 2 miesiącach od dnia zawieszenia nie ogłosi uchwały o rozpoczęciu prac nad planem, wójt musi wydać nam decyzję.

Warunków zabudowy nie można cofnąć, mogą jednak stać się nieaktualne w przypadku, gdy otrzyma je inny zainteresowany, wystąpi o pozwolenie na budowę i ją otrzyma. Jest to możliwe, ponieważ o warunki zabudowy można się starać, nie będąc właścicielem działki. Z jednej strony jest to komfortowa sytuacja, bo jeszcze przed zakupem działki możemy się dowiedzieć, jakie projekty domów w ogóle da się na tym terenie zrealizować. Z drugiej zaś strony istnieje prawdopodobieństwo, szczególnie gdy nie mamy ze sprzedającym podpisanej umowy przedwstępnej, że ktoś inny będzie szybszy i to jego dom jednorodzinny stanie na naszym upatrzonym zakątku.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.