Budynek gospodarczy – usytuowanie i adaptacja

13 stycznia 2011 – 14:42

Budynki gospodarcze, oprócz tego, że głównie stosowane są w gospodarstwach rolnych, budowane są też przez inwestorów, którzy mają projekty domów parterowych, gdzie często brakuje miejsca na wydzielenie pomieszczenia gospodarczego czy technicznego.

Przy domach jednorodzinnych prywatnych najczęściej stawia się projekty budynków gospodarczych, których powierzchnia nie przekracza 25 mkw. Jest to tym bardziej powszechne, że na takie budynki gospodarcze nie wymagane jest pozwolenie na budowę. Wystarczy w starostwie zgłosić zamiar budowy takiego obiektu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli na naszej działce budowlanej istnieją już tego typu budynki oraz np. altany ogrodowe, to jeśli ich łączna powierzchnia przekroczy 50 mkw pozwolenie będzie konieczne.

Budynek gospodarczy – usytuowanie i adaptacja

Budowa może się rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia, jeżeli starosta nie wyda sprzeciwu w tym czasie. Sprzeciw może się zdarzyć w przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami, jakie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie budynku na działce w pobliżu domu jednorodzinnego musi spełniać kilka warunków, o których mówi rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ściana z oknami lub drzwiami nie może być bliżej od granicy sąsiedniej działki niż w odległości 4 m, a bez okien lub drzwi – 3 m. Istnieje możliwość bliższego usytuowania, jeśli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania lub warunki zabudowy.

Domy jednorodzinne wymagają stałego dostępu do światła naturalnego. Budynek gospodarczy nie może więc zasłaniać okien domu. Jeżeli zaś na sąsiedniej nieruchomości stoi budynek mieszkalny, wielorodzinny lub użyteczności publicznej bądź wydane jest pozwolenie na budowę takiego budynku, nasz budynek gospodarczy musi zachować odległość od niego wynoszącą minimum 8 m.

Zmiana przeznaczenia

Przekwalifikowanie budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną jest sposobem na powiększenie powierzchni mieszkalnej na naszej nieruchomości. Chęć taka często jest spowodowana dorastaniem dzieci i ich ochotą na samodzielność lub uzyskaniem zarobku z najmu – mały domek można komuś wynająć.

Adaptacja budynku na cele mieszkalne wymaga jednak przeprowadzenia robót budowlanych, dla których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zanim jednak złożymy wniosek w tej sprawie, musimy sprawdzić, czy zapisy miejscowego planu obejmują funkcję mieszkalną na terenie, którego dotyczy inwestycja. Gminy często nie mają uchwalonych planów, dlatego wymagane jest wtedy wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jeżeli plan czy warunki zabudowy nie stawiają ograniczeń, powinniśmy zwrócić się do architekta o wykonanie projektu. Projekt domu musi powstać na podstawie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji tego, co już jest wybudowane.

Zatwierdzony projekt domu jest równoznaczny z wydaniem pozwolenia na budowę. Jeżeli budowa domu czy przebudowa nie jest skomplikowana, w decyzji inwestor zostanie zwolniony z konieczności zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.