Budowa ogrodzenia – aspekty prawne

17 grudnia 2010 – 00:23

Zaraz po zakupie działki, jeszcze zanim projekty domów Archipelag zaczną być na niej realizowane, grodzimy naszą nieruchomość. Początkowo może to być tylko prowizoryczny płotek czy naciągnięta na paliki siatka, które mają tylko zaznaczyć granice naszej własności. Później szukamy już trwałych i docelowych rozwiązań. Zanim wybierzemy projekty ogrodzeń, warto poświęcić chwilę na sprawdzenie uwarunkowań prawnych, jakie dotyczą budowy ogrodzenia.

Zgłoszenie budowy czy bez zgłoszenia?

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie trzeba nawet zgłaszać budowy płotu między dwiema sąsiednimi działkami, jeżeli ogrodzenie nie jest wyższe niż 2,2 m.

Bez względu na jego wysokość, ogrodzenie, które dzieli naszą nieruchomość od drogi, ulicy, placu, torów kolejowych czyli od miejsc publicznych, musi być zgłoszone do właściwego urzędu, a jego budowa rozpoczęta dopiero po 30 dniach, w czasie których urzędnicy nie wydadzą sprzeciwu.

Jeżeli ogrodzenie między sąsiadami jest wyższe niż 2,2 m również konieczne będzie zgłoszenie budowy.

Budowa ogrodzenia - aspekty prawne

Budowa ogrodzenia z sąsiadem i bez

Ogrodzenie często traktowane jest jako granica działki. Przed jego budową warto więc poznać dokładne miejsce, w którym przebiera oś linii granicznej. Pomoże nam w tym geodeta.

Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy dojdziemy z sąsiadem do wspólnego wyboru ogrodzenia. Koszy budowy możemy wtedy podzielić na pół. Jeżeli jednak nasz sąsiad inaczej wyobraża sobie ogrodzenie lub gdy w ogóle nie jest zainteresowany tematem, nie możemy żądać od niego współfinansowania inwestycji i sami musimy ponieść koszty budowy. Możemy jednak oczekiwać wspólnej konserwacji ogrodzenia i współfinansowania jego naprawy. Tak wynika z kodeksu cywilnego.

Parę słów o bramie

Prawo określa również warunki, jakie musi spełniać wybrana przez nas brama i furtka. Szerokość bramy w świetle powinna wynosić minimum 2,4 m, a furtki 0,9 m. Brama wjazdowa musi otwierać się do wewnątrz. Jeżeli mamy bramy automatyczne warto je oznakować i zamontować sygnalizator informujący o tym, że brama się rozsuwa i wkrótce może wyjechać z niej samochód.

Zasieki bezprawne

Projekty domównie mogą zawierać elementów niebezpiecznych, grożących niebezpieczeństwem zarówno mieszkańcom, jak i przechodniom. Ostro zakończone elementy mogą znajdować się na wysokości minimum 1,8 m.

Ważne są również prześwity. Ogrodzenie pełne można budować tylko wtedy, gdy sąsiadujemy z ruchliwą głośną ulicą czy torami kolejowymi, a pełne ogrodzenie ma zapewnić nam izolację akustyczną. W innych przypadkach ogrodzenie musi mieć min. 25% swojej powierzchni stanowiące prześwity.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.